Život - príbeh o nás ľudoch

08.06.2012 12:48

Dovolím si, ako človek nazrieť do svojho vnútra a vidím všeličo...to, čo je už vyspelé i to čo je stále nedokonalé. Oba aspekty tvoria celok duality, ktorý je už dnes na inej úrovni, ako pred desiatimi rokmi. A tak je to s celým ľudstvom. Sme celok, ľudia sú spoločenstvo, ktoré keby sa spojilo, ten ohlas dokonalej lásky by nás odvial do sfér dávno zabudnutých. Ľudia majú takú šancu a možnosti zachrániť Zem i seba. Konajme ľudia, zobúdzajme sa a správajme sa tak, ako to vnútri cítime. Prestaňme už byť závislí od zvykov a toho nedokonalého. Predsa trpieť už necháme, chceme byt zachránení. Tak to vyslovme. Vyslovme želanie o záchranu. Tam v diaľke je nespočetne množstvo „uši“, čo nás počúva neustále. Ľudia, predsa neignorujte samých seba...neignorujte vaše pravé ja...obráťte sa, dovoľte silám, aby vás pozmývali od bolesti, nesúladov a všetkého, čo nechcete a vykročte krokom, ktorý bude príkladom pre ostatných. Toto nie sú nejaké významné činy, je potrebne to chápať na úrovni pocitov. Stačí vyslať pocit a ten príde na miesto určenia. Napokon sa toto udeje, záleží na nás ako rýchlo. A samozrejme možnosti a spektrum dianí u každého jedinca je rôznorodý, takže všetko môžeme vnímať každý inak. Avšak hĺbku je podstatné pochopiť.

Každý deň sa dotýkam nových veci, cítim ako sa dostávame niekam ďalej a ďalej, ako ľudstvo. Môžem vám opísať, čo cítim. Je to novy pohľad  na miesto, v ktorom som doma a v ktorom i keď stratím rodinu a veci a všetko, som tam doma , v bezpečí a nesmierne bohatá. Je to idea dávno stratená iba, nevznikla nanovo. Je potrebné precítiť si ju. Je to pocit, že i keď zomriem je to v poriadku. Cítim že behom rýchlych energii, čo Zemou prechádzajú, prichádzajú také, ktoré kódujú a prekódujú iste miesta u ľudí. Je to vnímateľné. A je teraz veľké ticho  „pred búrkou“. Všetko sa to deje na úrovni pocitov a duše. Lebo je našim cieľom po tejto stránke vyzrieť, aby nám bolo dovolené sa tam vrátiť. Mnoho udalostí na Zemi prinášajúcich katastrofy a podobné,  prináša rýchlu transformáciu na Zemi. Toto sa môže diať ešte dlho, my však môžeme prosiť jednotne o ukončenie trápenia nás ľudí, môžeme vedome  prosiť o zmenu. Už nechceme byť otrokmi systému, nechceme jesť a dýchať otrávené..., nechceme už....chceme toto ukončiť a vedome sa podieľať na zmene.

Je veľa ľudí na planéte Zem, veľa rôznorodých úrovni, rôznorodých smerov a rôznych zámerov. Každý má vlastne vedenie a vlastný cieľ a pritom tvoríme jednotný cieľ. Skúsme polemizovať a balansovať medzi týmito pocitmi, vedú totižto niekam do diaľky...je to ako tanec, na ktorého konci je niečo, čo znova objavíme. A čo objavíme, to nové vedenie toho je kľúčom k ďalším krokom, ktorých už je potom minimum na dosiahnutie zmien, ktorých história Zeme napíše vo svojej knihe veľkými písmenami. Cítite to.

Človek už dnes sa nemusí tak báť, že bude považovaný za psychicky chorého, lebo pravda je taká že každý z nás máme psychické problémy, či minimálne alebo veľké. Strach tu už neni na mieste. Sme vo fáze nula, kedy je nutné konať ako vieme, aby prechod do bodu jedna bol čo najpríjemnejší. Čakanie neni na správnom mieste. A čo robiť? Iba začať  každý sám zo sebou a urobiť toľko, aby sa cítil neustále dobre. A konať podľa toho. 

Sledujem ľudí, čo sa to deje, čo za pocity prichádzajú, aké pocity medzi sebou ľudia prenášajú. Sledujme v akom kolektívnom zvyku ľudia sú...vystúpte z vreca, kde sú ľudia chytení a buďte iba tým,, čím chcete byť. Cieľom človeka neni iba musím ísť do prace, musím nakŕmiť rodinu, musím splatiť hypotéku....uvedomme si vnútorné veci, ktoré sú podstatnejšie a prinášajú lepšie a jednoduchšie riešenia v našom živote. Viete o tom, že potom, ako sa ponoríte do svojho vnútra, bude vám všetko zrazu užasne zapadať, ľudia vám budú vychádzať v ústrety a podobne?

Ľudia meňme sa, je to iba v našich rukách...verím nám...i tak ciel je už stanovený a deje napísané,...ale i tak sme tu a preto cíťme...cíťme transformáciu, akou naša duša prejde a konečne  po kolotoči inkarnácii nezomrieme.

S láskou

TOPlist