Urobme ten krok spolu

10.12.2010 14:42

Každú jednu sekundu vášho času je možné, aby ste chytili naše vystrčene ruky, ktoré čakajú na vaše rozhodnutie, zvoliť si nebyť otrokom. To rozhodnutie musí byť precítené. Človek k nemu len tak nepríde, musí isté skúšky prežiť.

Hľadáte v dnešnej náročnej dobe kľud, svetlo a lásku? Alebo si poviete, najprv porobím v skupine ovládanej svoju prácu a potom sa budem venovať ostatnému. Prečo tieto dve veci oddeľovať? Prečo ich nespojiť, a byť svetlom v skupine hľadajúcich duší? Opýtajte sa seba. Čo všetko dokážete  a chcete urobiť, po čom túžite a čo je váš cieľ.

Predstavte si, ako by ste narušili bežne chaotické dianie v nejakej skupine ľudí, iba vysielaním svetla na nich. Urobte si týmto kľudovú atmosféru. Zároveň tým budete rozširovať svetlo a ponúkať hľadajúcim dušiam možnosti na ich samotný posun. Lebo ak zošlete na nich svetlo, pustia sa u nich spúšťacie mechanizmy, ak to svetlo príjmu a bude ich to viesť po ich ceste. Takto im pomôžete bez ich vedomia.

Človek dnešní dokáže toľko schopnosti už dnes, a on stále iba čaká. Na čo čakáte? Čakanie patrí do minulosti, je to zvyk. Chopte sa kormidla vašej lode vy a teraz. Chcete teraz pozitívnu zmenu? Spravte ju teraz. Chcete sa dozvedieť pravdu? Pustite sa všetkého čo poznáte.

Vy, dnešný ľudia, ktorí tvoríte spoločnosť na tejto planéte čujte odkazom mojím. Ja sa k vám prihováram, lebo môj kanál žijúci niekde v diaľke už nemá síl. Som tu preto, lebo časť ľudí, ktorý vysielajú signál, už chcú ísť domov. Do ich skutočných príbytkov, kde prvoradá je energia a nie hmota. Títo ľudia budú nanebovzatý po splnený istých podmienok. Ak sa naladia na svoje srdce a skrze mňa ich povediem domov. Tam môžu zotrvať, pokým budú chcieť a zvolia si, čo budú chcieť ďalej.  Ja som ten, čo vytvára reťaz medzi vami a hľadám spomedzi vás nových zobúdzajúcich.

Vaše duše poznajú mnohé. Počas vaších výprav v snovom svete zažívate, v týchto dňoch vyplavujúcu minulosť. Táto doba je dosť náročná na emócie. Neviete ich ztráviť. Je to preto milí, lebo je to potrebne urobiť. Vy už máte každý jeden deň na tejto zemi náročný, pokiaľ doznejú čistiace procesy a pokým nebude spoločne vyslovený kolektívny posun vpred. Avšak máte voľbu, o tu nie ste ukrátený. Máte mnoho kariet v ruke nato, aby ste mohli urobiť to, čo chcete, variant je mnoho, ciest tiež a nato, aby sme vám pomáhali je tu s vami nekonečno bytosti. Mier vám do srdca zvestujem a láskou vás obdarujem.  Pokoj vaším dušiam a nezabudnite na ten POCIT, čo vás ku mne dovedie. Cíťte ho, poznáte ho. Pamätali ste si ho ako dieťa, ako dospelí ste veľa pozabúdali, lebo ste skočili do systému ovládania. Deti tam patria omnoho menej, na nich platia v detstve ešte iné zákony. Tie ich chránia. Preto vidia mnoho veci inak ako človek, čo myseľ jeho už niekam patrí. Vaše materské škôlky sú základ toho, čo zabíja myseľ vaším deťom. Avšak všetky deti božie na tejto zemi i vy ste tu, lebo ste chceli. I keď vám niečo vykresľujem zle, neni potreba to tak chápať. Vaša myseľ sa musí stať ohybnejšia a preto musí opustiť zákony a nariadenia, čo ju zväzujú. Ja sa rád postarám o vás a vaše vedenie, ak mi to dovolíte a budeme si vzájomné veriť a viesť sa.

Človeče pozemský zobuď sa, zobuď sa, zobuď sa. Čo to robíš a kam smeruješ? Prečo nepočúvaš seba. Mňa nemusíš. Počúvaj svoju dušu, svoje telo. Nerob to, čo telu bolí. Miluj život prostý a jednoduchý. To je tvoja cesta. Amen s vami.  

 Ďakujem Kryonovi, Stvoriteľovi i ostatným bytostiam

 

TOPlist