Návrat

04.11.2010 13:25

Vidím svetelnú bytosť sediacu, v krásnom svetelnom vesmíre. Vidím, ako ňou prechádzajú kódy svetla. Je prepisovaná. Prepisovaná do bodu, kým prišla na Zem. Teda sa navracia, robí vedome zmeny k návratu do miesta odkiaľ pochádza. Je jemnohmotná a úplne vyrovnaná. Toto, také svety sú, že slovami sa nedajú popísať... Človek je šťastný, keď smie zazrieť takýto pohľad, je tak preplnený šťastím, že nemá slov... Krása.

Táto doba má veľký vnútorný význam. Raz uzriete aj zmeny tejto vtedy už minulej doby, ktoré ste očami vidieť nemohli. Knižnica zostane naplnená a bude poskytovať znalosti tým, ktorý o ne budú prejavovať záujem. Tak, ako keď sa ľad topí, tak isto odchádza doba éry tejto planéty tu na Zemi spôsobom, ako je poznaná. Toto sú záverečné fázy. Avšak pre vás sa nekončia týmto „za par dni“. Proces sa dokončieva podľa tempa, ktorý udávate vy samy. Uzavrie sa isto. A vy to viete. Preto pocity a emócie a búrka pred svetlom je na pravom mieste. Vy však smiete  cez toto všetko prejsť už teraz. Nemusíte čakať na druhých. Zvoľte si odchod od nižších vibrácií. Umlčte vaše ego, otvorte srdce a zabudnite na spôsoby, ktoré vás živili doteraz. Otvorte sa svetlu a nechajte sa viesť vlnou lásky do „morí“ vám známych, zabudnutých.

Tak ako sa hovorí, že oči sú zrkadlom do duše, tak i duša je zrkadlom vás. Len vaším Ja som. Nikdy ste nič okrem Ja som v živote, či tu na tejto planéte, či na iných rovinách za iných podmienok, nepotrebovali. Boli ste to len vy, či teraz, či vtedy, čo ste tvorili dej filmu. Tak ako vo svetových filmoch tu na Zemi,  viete aký bude scenár, tak isto ste sem prišli v úplne vedomom súhlase už vedomí tohto scenáru. Navráťte sa do svojej vedomej formy ako kedysi. Je to cesta za slobodou a mierom. Urobte to rozhodnutie pre seba.  Vaše bremená tým budú vymazané. Pochopíte  a to bude to podstatné... vykúpenie...z ríše zlých snov do sveta pravého, Božského.

TOPlist