Japonsko?, atlantída?, lemúria?

13.03.2011 13:42

23.6.2010

Veľkosť vynárajúceho sveta strateného po veky vekov naberá na rýchlosti. Zlomové udalosti sú tu. Ich priblíženie spôsobuje rôzne vnútorné procesy na strane ľudí i Zemi. Zem už dýcha inak, lebo vie a vidí zmeny. Vytváranie vírov prináša krásu nepoznanú. Umožňuje starému ožiť do novoty. Novota bude už iná, ona kulminuje s ďalšou udalosťou svetov a pomôže prerodiť sa na miesto určenia duší.

Tieto sféry sú tak odlišné od tých vašich, sú nádherné, platia v nej iné zákony, duchovné. Bytosti ich dodržujú zo srdca automaticky, tak by som to vašim jazykom nazval. Je to základ. Ten svet je na dosah, je tu, len ruku vystrčiť mu.

Atlantický oceán ma návštevu neviditeľných bytostí svetla, pomáhajú v prerodu Zeme, pomáhajú vyzdvihnutiu Atlantídy, aby jej znovuobjavenie pomohlo ku konečného prerodu Zeme do sfér vyšších. Do úrovní dávno známych. Do snov snívajúcich. Bol to zlomový bod kedy sa potopila, teraz je zlomový bod ukončenia mnohého a začatia nekonečna.

Vety ako sa píšu hovoria každému niečo iné, netreba lipnúť na význame slovíčka. Tak mnoho ľudí už komunikuje a žije život s objavenými schopnosťami, že sami si ich neuvedomujú, že už ich používajú. Ten závoj spánku opadne a prinesie lúku kvetov. Ten krásny „šok“ spôsobí veľmi veľkú udalosť. Vnútro bude zažívať uzdravenie, lásku a nekonečno, tak ako ste ho všetci poznali.  

Uvidí ten, kto chce uvidieť tento svet. Už je existujúci. Zem je neustala hra sledov udalosti, ktoré na seba nadväzujú. Role prináša dušiam tužiacich po prežití. Jedna veľká  škôlka lásky. Deti sa učia znovu láske. 

Amon a Alkyone s spoločnom objatí zahajujú spolu zlučovanie. Komunikujú na hlbokých rovinách. Vesmír je tak živí. Toľko „pracujúcich“ v ňom.

Ukazujú cesty do mnohých svetov. Ako keď sa šmyknete po šmykľavke a tá sa stále roztrojuje a roztrojuje. Ukazuje smery a možnosti. Tunely energii a vlákien. Nespočetne množstvo farieb. Spektrum vami kedysi poznané. Ladenia. Cesty miestami. Dostávate zvláštne pocity, že tam som už bol/a a neviete, kde to je a čo to je. Je to presne ono. Spomeniete si.

Tvoj pocit, je aj môj pocit, lebo ty si súčasť mňa. Sme súčasťou jedného. Pochopenie i tohto zákona posúva vpred. Každý z nás, čo sme tu máme niečo, čo sa nemusí druhému páčiť, ale tuto vlastnosť môžeme mať aj mi, čo sa inému zase nepáči. Akceptovanie s láskou. Akceptovanie vývinových stupňov. Akceptovanie odmietania.... Všetci pochopia časom všetko. Raz pochopíte, že vzostup je tu stále, nielen túto dobu. I keď táto doba, áno je silná. Ale zase iba pre tento čas. Iné časy kedysi boli tak isto silne. A zase je to o jednote. Spôsob pochopenia fungovania, pretkaných reťazi a spôsobe žitia a akceptácie vás vyvedú vašim vývinom, tak kam si budete želať. Je to jednoduchšie, ako to vyzerá. V jednoduchosti je krása.

Výšky a hĺbky morí, miest Zeme a veľkosti vesmírov nie sú. Skúsme pochopiť, že nie sú. Skúsme vidieť všetko očami čistého dieťaťa, ktoré vidí všade to najlepšie. Žiadne rozdiely.

To, aby sa pochopilo to, čo odchádza a to, čo prichádza predstavuje množstvo detailov, množstvo uvoľňovaní a čistení. Množstvo zakomponovaných plánov. Množstvo všetkého. Ale predstavuje jednotu a vyšší princíp, preto v tom nehľadajte nič starého, ale iba to, čo ste si doposiaľ predstaviť nevedeli. Niečo, čo nie z toho, čo poznáte, ale zo srdiečka. Lebo, hocijak to môže vyzerať, hocijako môže bytosť vyzerať, keď je všetko pretkane čistotou a láskou.

TOPlist