Dualita

12.08.2011 15:51

Týždeň po týždni prichádza zmena všetkého a je upevnená v bode. Tým pádom si ťažko spomeniete, čo bolo aktuálne pred dvoma mesiacmi. Pocity a emócie sú tým v neustálom kolotoči zmien. A tak prichádzate k pocitu zmätenosti a často i nedostatku času.

Vaše telo je vystavené mnohým tlakom a vaša duša prijíma množstvo podnetov, ktoré v rýchlosti spracúvava.

Čas je ten, ktorý vám nič nedovoľuje. Preto sa intenzívne pracuje na jeho postupnom vymazaní, avšak toto bude ešte chvíľku trvať, samozrejme pokiaľ vaše kolektívne vedomie nebude chcieť radikálnejšiu variantu.

Množstvo ľudí, či už osvietených, alebo neosvietených vám prináša informácie, avšak pravda, tá je v každom z vás trošku inakšia a predsa v súhrne rovnaká. Ste tu všetci za rovnakým účelom, tak prečo rozdiely?

Doba, ktorá je tu vám pripravuje pôdu na zmenu. A to tým, že ste vystavovaný niekedy až množstvu životných udalostí, len aby ste rýchlejšom vzostupe zakročili správnu, vami zvolenú cestu pre ten moment.

Pravda, po ktorej všetci dychčíte, je to, čo sa približuje a cítite to, viete, že sa niečo veľkého udeje a že to množstvo zmení. Vedia to aj ľudia, čo si to nepripustia. Tým pádom vaša väčšina kolektívneho vedomia priťahuje tuto udalosť a ona sa v podstate už deje. Tie vibrácie, ktoré cítite teraz, to ako vaše telo ťažko zvláda premenu na lakšiu esenciu a mnoho ďalšieho zažívate a neviete si to vysvetliť.

Je nutné, aby každý pracoval na sebe, a robil činnosti, ktoré cíti, že by prospeli. Slovíčko cítiť je v tejto dobe podstatnejšie. Vo svete je ešte veľa ľudí, čo nepochopili zmeny, ktoré prichádzajú, avšak tieto falošne presvečenia im rýchlo padnú formou radikálnych udalostí a často i katastrof. Je to nutné. Pomocou prírodných katastrof, alebo veľkých udalostí vo svete sa vždy pohnete dopredu. Neni správne, ak chápete, že iba takto napredujete, ale niekedy je to nevyhnutne pre osoby a čas, ktoré si vybrali.

Avšak množstvo ľudí vo svete má voľbu vedome sa zobudiť a šíriť svetlo a lásku a hladkým priebehom prekĺznuť na úroveň vyššiu. Len sa prihliadajú aj druhej strane, ktorá tu vládne. Také sú u vás pravidla. Duálnosť.

TOPlist