Ako pád Atlantídy zmenil našu Realitu

16.08.2011 22:36

O niečo menej ako pred 13 000 rokmi sa v dejinách našej planéty udialo niečo veľmi dramatické, niečo čo sa chystáme podrobne preskúmať, pretože to čo sa stalo v minulosti, ovplyvňuje teraz každý aspekt nášho života. Všetko čo každodenne prežívame, vrátane špeciálnej techniky ktorú používame, prepukajúcich vojen, jedál ktoré jeme a dokonca spôsob akým vnímame život, je priamy dôsledok určitej postupnosti udalostí, ktoré sa udiali na konci éry Atlantídy. Následky týchto dávnych udalostí úplne zmenili spôsob ako žijeme a interpretujeme Realitu.

Všetko je spojené! Je len jedna realita a jeden Boh, ale je veľa, veľa spôsobov ako interpretovať jednu Realitu. Vlastne počet spôsobov interpretácie Reality je skoro nekonečný. Existujú určité reality, na ktorých sa dohodli mnohí ľudia a tieto reality sa nazývajú úrovne vedomia. Z dôvodov, ku ktorým sa ešte dostaneme, existujú špeciálne reality, na ktoré sa zameriavajú obrovské množstvá ľudí, medzi ktoré patrí aj realita ktorú práve teraz prežívate vy aj ja.

Kedysi sme žili na Zemi na veľmi vysokej úrovni vedomia, ktorá ďaleko presahovala všetko čo si teraz vieme predstaviť. Ťažko si dokonca vieme predstaviť kde sme kedysi boli, pretože to kým sme vtedy boli je príliš vzdialené od toho kým sme teraz. Kvôli zvláštnym udalostiam, ktoré sa udiali medzi 16 000 a 13 000 rokmi, ľudstva spadlo z tohto veľmi vysokého miesta cez mnohé dimenzie a harmonické, s neustále sa zvyšujúcou hustotou, pokým sme nedosiahli práve toto miesto, ktoré nazývame tretia dimenzia na planéte Zem, moderný svet.

Počas pádu – a bolo to ako pád – sme sa nachádzali v neovládateľnej špirále vedomia pohybujúceho sa nadol cez dimenzie vedomia. Boli sme neovládateľní a veľmi sa to podobalo na pád priestorom. Keď sme prišli sem do tretej dimenzie, udiali sa isté špeciálne zmeny.


Obr. 1-1. Pole v tvare tetrahedronovej hviezdy, ktoré obklopuje každého z nás a trojrozmerná Dávidova hviezda

Boli to fyziologické zmeny a zmeny v našom pôsobení v Realite. Najdôležitejšia zmena sa týkala spôsobu dýchania prány, čo je Hinduistické slovo pre životnú energiu tohto vesmíru. Pre naše prežitie je prána dôležitejšia ako vzduch, voda, jedlo, alebo iné látky a spôsob akým dostávame túto energiu do svojich tiel má zásadný vplyv na naše vnímanie Reality.

V dobách Atlantídy a predtým, spôsob nášho dýchania prány priamo súvisel s elektromagnetickými energetickými poliami, ktoré obklopujú naše telá. Všetky formy energie v našich telách sú geometrické a energetická forma, s ktorou budeme pracovať má tvar tetrahedrónovej hviezdy, ktorá pozostáva z dvoch prepletených tetrahedrónov [Obr. 1-1]. Iný spôsob ako si ju predstaviť je trojrozmerná Dávidova hviezda.

Vrchol tetrahedrónu, ktorý je orientovaný nahor, končí vo vzdialenosti jednej dlane nad hlavou. Vrchol tetrahedrónu, ktorý je orientovaný nadol, končí vo vzdialenosti jednej dlane pod chodidlami. Z horného vrcholu do dolného vedie spojovacia trubica, ktorá prechádza cez hlavné energetické centrá, alebo čakry. Priemer tejto trubice je, pre vaše telo, rovný priemeru kružnice, ktorú dostanete spojením prostredníka s palcom. Vyzerá ako žiarivka, až na to, že má kryštalickú štruktúru na oboch koncoch, ktoré vchádzajú do vrcholov tetrahedrónovej hviezdy.

Pred pádom Atlantídy sme presúvali pránu súčasne hore aj dolu touto trubicou a tieto dva prúdy prány sa stretli v jednej z čakier. Ako a kde konkrétne sa prána križuje, bolo vždy dôležitým aspektom tejto starodávnej vedy, ktorá je stále skúmaná v celom vesmíre.

Ďalším dôležitým bodom ľudského tela je epifýza, nachádzajúca sa takmer v strede hlavy a ktorá je významným faktorom vedomia. Táto žľaza degenerovala z jej pôvodnej veľkosti porovnateľnej s pingpongovou loptičkou, na súčasné rozmery sušeného hrášku, pretože sme ju už veľmi dávno zabudli používať – ak ju nepoužívate, prídete o ňu.

Energia prány kedysi prúdila cez stred epifýzy. Podľa Jacoba Liebermana, autora knihy „Light, the Medicine of the Future“ („Svetlo – liek budúcnosti“), táto žľaza vypadá ako oko a po istej stránke aj doslova je očnou buľvou. Je guľatá a na jednej časti má otvor. V tomto otvore sa nachádza šošovka na zaostrenie svetla. Je dutá a vo vnútri má receptory citlivé na farby. Jej hlavné zorné pole – hoci to nebolo vedecky dokázané – smeruje hore, smerom k nebu. Rovnako ako vaše oči môžu vidieť maximálne v 90 stupňovom uhle voči smeru kde sú otočené, aj epifýza môže „hľadieť“v rozsahu 90 stupňov od jej základnej orientácie. Tak ako sa nemôžeme pozerať na temeno svojej hlavy, epifýza nemôže hľadieť dole na Zem.

Vo vnútri epifýzy – dokonca aj v jej scvrknutej forme – je skrytá posvätná geometria a pochopenie toho ako vlastne bola vytvorená Realita. Je to tam všetko, v každej jednej osobe. Ale toto pochopenie nám teraz nie je prístupné, pretože pri Páde sme stratili pamäť a bez našich spomienok sme začali dýchať inak. Namiesto prijímania prány cez epifýzu a jej cirkuláciu nahor a nadol našou centrálnou trubicou, začali sme vdychovať nosom a ústami. To spôsobilo obchádzanie epifýzy pránou, následkom čoho sme začali vidieť veci úplne iným spôsobom, prostredníctvom inej interpretácie (ktorá sa nazýva uvedomovanie si dobra a zla, alebo polaritné vedomie) Jednej Reality. Výsledkom tohto polaritného vedomia je naša predstava, že sa nachádzame vo vnútri tela, pozeráme sa von a akýmsi spôsobom sme oddelení od toho čo je „vonku“. Je to púha ilúzia. Zná sa to byť skutočné, ale na tejto predstave nie je ani kúsok pravdy. Je to púhy pohľad na realitu, ktorý máme v tomto upadnutom stave.

Nech sa napríklad stane čokoľvek, nie je to zlé, pretože Boh riadi stvorenie. Ale z istého hľadiska, v polaritnom videní, pri pohľade na planétu a na to ako sa vyvíja, sme nemali spadnúť sem dole. Pri normálnom priebehu evolúcie by sme tu nemali byť. Stalo sa nám niečo, čo sa nemalo stať. Mohli by ste povedať, že sme prešli premenou, mutáciou – boli poškodené naše chromozómy. A tak je Zem už takmer 13 000 rokov v stave najvyššej pohotovosti a množstvo bytostí a úrovní vedomia spolupracuje na tom aby vymysleli ako nás dostať späť na cestu (DNA), na ktorej sme boli predtým.

Dôsledkom tohto „nesprávneho“ pádu vedomia a následných snáh dostať nás späť na dráhu je, že došlo k niečomu naozaj dobrému – niečomu neočakávanému, niečomu úžasnému. Bytosti z celého vesmíru, ktoré sa nám pokúšali pomôcť v našich problémoch, v snahe prispieť, iniciovali rôzne experimenty na nás, niektorí legálne a niektorí bez povolenia. Jeden z týchto experimentov vedie ku scenáru o ktorom si nikto nikdy ani nepomyslel, že by sa mohol stať skutočnosťou, okrem jednej osoby z istej dávno minulej kultúry.
Mer-Ka-Ba

V tomto príbehu je ešte jeden dôležitý faktor, na ktorý sa chceme sústrediť. Pred trinásťtisíc rokmi sme si uvedomovali niečo čo sa nás týkalo, na čo sme odvtedy celkom zabudli: Energetické polia okolo našich tiel je možné určitým spôsobom aktivovať a tento spôsob aktivácie súvisí aj s dýchaním. Tieto polia sa kedysi otáčali okolo našich tiel takmer rýchlosťou svetla, ale po Páde sa začali spomaľovať, až ich rotácia celkom ustala. Ak sa toto pole znova aktivuje a začne sa otáčať, nazýva sa Mer-Ka-Ba. Využitie Mer-Ka-By v tejto Realite nemá obdobu. Dáva nám rozšírené uvedomenie si toho kým sme, spája nás s vyššími úrovňami vedomia a obnovuje spomienky na nekonečné možnosti našej bytosti.

Správne sa otáčajúce Mer-Ka-Ba má, v závislosti na výške človeka, priemer 15 až 18 m. Rotáciu otáčajúceho sa Mer-Ka-Ba je možné zobraziť na monitore počítača pomocou patričných prístrojov a vzhľadovo je identické s tepelným obalom galaxie snímaným v infračervenom spektre [Obr. 1-2] – ide o rovnaký základný tvar ako tradičný lietajúci tanier.


Obr. 1-2. Snímka Sombrérovej galaxie v infračervenej oblasti spektra, ktorá zobrazuje jej tepelný obal.

Slovo Mer-Ka-Ba je zložené z troch kratších slov: Mer, Ka a Ba, ktoré tak ako ich používame, pochádzajú zo starobylého Egypta. V iných kultúrach malo tvar merkabah, merkaba a merkavah. Vyslovuje sa viacerými spôsobmi, ale vo všeobecnosti ho môžete vyslovovať tak akoby boli tieto tri slabiky samostatné, s rovnakým dôrazom na každú z nich. Mer sa vzťahuje na určitý druh svetla, ktoré bolo v Egypte známe len v Devätnástej dynastii. Bolo ho možné vidieť ako svetelné polia rotujúce proti sebe v tom istom priestore a ktoré sa vytvárajú pomocou istých dýchacích techník. Ka sa týka samostatného ducha a Ba sa týka spôsobu akým duch vyhodnocuje jeho vlastnú realitu. V našej realite je Ba zvyčajne definované ako telo, alebo fyzická realita. V iných realitách, kde duchovia nemajú telá, sa Ba vzťahuje na ich poňatie a interpretáciu reality.

Takže Mer-Ka-Ba je protibežne sa otáčajúce svetelné pole, ktoré ovplyvňuje ducha aj telo. Je to dopravný prostriedok, ktorý môže presunúť ducha a telo (alebo interpretáciu reality dotyčného človeka) z jedného sveta, alebo dimenzie, do iného sveta, alebo dimenzie. V skutočnosti predstavuje Mer-Ka-Ba oveľa viac ako toto, pretože môže tvoriť realitu a taktiež prechádzať cez reality. Pre naše účely sa však zameriame predovšetkým na aspekt interdimenzionálneho dopravného prostriedku (Mer-Ka-Vah znamená v Hebrejčine koč), ktorý nám pomôže vrátiť sa do nášho pôvodného vyššieho stavu vedomia.
Návrat do nášho pôvodného stavu

Aby bolo jasno, návrat do nášho původného stavu je prirodzený proces, ktorý môže byť jednoduchý, alebo náročný, podľa našich predstáv. Avšak, nestačí venovať sa len technickým záležitostiam Mer-Ka-Ba, ako je napríklad náprava spôsobu dýchania, alebo mentálne si uvedomiť nekonečné spojenia so všetkými vzorcami života. Minimálne jeden ďalší činiteľ je ešte dôležitejší ako samotné Mer-Ka-Ba. A je ním pochopenie božej lásky, jej uvedomenie si a žitie. Pretože práve božia láska, niekedy označovaná ako bezvýhradná láska, je základným činiteľom, ktorý umožňuje aby Mer-Ka-Ba bolo živým svetelným poľom. Bez božej lásky je Mer-Ka-Ba len stroj a tento stroj bude mať obmedzenia, ktoré duchu čo ho vytvoril, za žiadnych okolností nedovolia vrátiť sa domov a dosiahnuť najvyššie úrovne vedomia – oblasť kde nie sú žiadne úrovne.

Na to aby sme sa dostali za hranice určitej dimenzie, musíme žiť a vyjadrovať bezvýhradnú lásku. A svet rýchlo smeruje do tejto vyššej oblasti. Odchádzame z oblasti odlúčenia, v ktorej sme sa videli vo vnútri tela a pozerali sa z neho von. Tento pohľad čoskoro nebude skutočnosťou a bude nahradený iným pohľadom na realitu, v ktorom budeme cítiť a poznať absolútnu jednotu so všetkým živým; a na našej ceste domov bude tento pocit neustále rásť na každej úrovni s našim postupom nahor.

Neskôr preskúmame špeciálne spôsoby otvárania srdca – aby sme rozdúchali milosrdnú, bezvýhradnú lásku a aby ste mali priamu skúsenosť. Ak dovolíte aby sa to stalo, odhalíte o sebe veci o ktorých ste predtým nevedeli.
Milý čitateľ: Na kurzoch sa vykonávajú postupy, ktoré nie je možné reprodukovať na kazetách, ani v tejto knihe, pretože sú empirické (vychádzajú zo zážitkov). Sú rovnako dôležité ako vedomosti, pretože bez nich sú vedomosti bezcenné. V tejto dobe môžeme tieto skúsenosti odovzdávať iba ústne na kurzoch. Ale v budúcnosti sa to môže zmeniť.
Vyššia, všetko zahŕňajúca Realita

Ďalší prvok na ktorý sa sústredíme má veľa mien, ale v súčasnosti sa zvyčajne označuje ako vyššie ja. V realite vyššieho ja existujeme okrem tohto sveta aj v iných svetoch. Je toľko dimenzií a svetov, že to takmer prekonáva ľudskú predstavivosť. Tieto úrovne sú veľmi zvláštne a matematické vzťahy, odstup a vlnové dĺžky v nich a medzi nimi sú rovnaké ako vzťahy v hudobných oktávach a v iných aspektoch života. Ale teraz je vaše vedomie, patriace do tretej dimenzie, pravdepodobne odtrhnuté od vašej vyššej stránky a tak si uvedomujete len to čo sa odohráva tu na Zemi. Nie je to norma pre bytosti spočívajúce v prirodzenom, neupadnutom stave. Takou normou je, že tieto bytosti si najskôr uvedomujú niekoľko úrovní súčasne, ako akordy v hudbe, až kým si, tak ako rastú, nezačnú uvedomovať všetko a všade súčasne. Nasledujúci príklad je nezvyčajný, ale ukazuje o čom sa tu hovorí.

Práve teraz komunikujem s niekým, kto si uvedomuje niekoľko úrovní súčasne. Vedci, ktorí ju skúmajú, nevedia čo povedať; nemôžu pochopiť ako to robí. Môže sedieť v izbe, no tvrdí, že sa pozerá z kozmu. Pracovníci NASA ju skúšali a pýtali sa jej či „vidí“ určitú družicu a nech im povie určité informácie, ktoré by mohol zistiť len človek nachádzajúci sa v blízkosti družice. Vymenovala im ich prístroje, čo si myslím, že bolo podľa vedcov nemožné. Povedala, že letela popri družici a jednoducho si ich prezrela. Volá sa Mary Ann Schinfield. Oficiálne je slepá, ale dokáže sa prechádzať po miestnosti a nikto by si nevšimol, že nevidí. Ako to robí?

Prednedávnom mi zatelefonovala a počas nášho rozhovoru sa ma spýtala, či by som nechcel vidieť jej očami. Samozrejme som súhlasil. Po niekoľkých nádychoch sa roztvorilo moje zorné pole a hľadel som na, alebo cez niečo, čo sa javilo ako obrovská obrazovka, ktorá vyplnila moje zorné pole. To čo som uvidel bolo ohromujúce. Zdalo sa, že sa veľmi rýchlo a bez tela pohybujem priestorom. Videl som hviezdy a v tej chvíli sme, Mary Ann a ja vidiaci jej očami, leteli pozdĺž roja komét. Bola veľmi blízko jednej z nich.

Bol to jeden z mojich najreálnejších zážitkov mimo tela. Po obvode tejto obrovskej obrazovky sa nachádzalo zhruba dvanásť alebo štrnásť menších obrazoviek, na ktorých sa premietali veľmi rýchlo sa meniace obrazce. Na jednej z nich, v pravom hornom rohu, sa mihali rýchlo sa pohybujúce obrazce ako napríklad trojuholníky, svetelné gule, kruhy, vlnovky, kríže, štvorce a iné. Táto obrazovka jej ukazovala čo sa nachádza v bezprostrednej blízkosti jej tela. Prostredníctvom týchto zdanlivo nesúvisiacich obrazcov bola schopná „vidieť“. V ľavom dolnom rohu bola iná obrazovka, prostredníctvom ktorej komunikovala s mimozemským životom z našej slnečnej sústavy.

Toto je príklad osoby, ktorá telesne žije na Zemi v tretej dimenzii, ale má spomienky a skúsenosti zo života v iných dimenziách. Tento spôsob prerušenia Reality je nezvyčajný. Ľudia bežne nevidia vnútorné obrazovky, ale hoci si to väčšina z nás neuvedomuje, existujeme v mnohých ďalších svetoch.

Teraz existujete pravdepodobne v piatich, alebo viacerých úrovniach. Aj keď je medzi touto dimenziou a inými dimenziami porucha, keď sa spojíte s vaším vyšším ja, tak túto poruchu opravíte a vy si začnete uvedomovať vyššie úrovne a vyššie úrovne začnú venovať väčšiu pozornosť vám – začína sa komunikácia! Toto spojenie s vyšším ja, je pravdepodobne najdôležitejšia vec aká sa môže vo vašom živote stať – dôležitejšia než pochopenie informácií, ktoré vám poskytnem. Spojenie s vyšším ja je dôležitejšie ako sa naučiť aktivovať Mer-Ka-Ba, pretože ak sa spojíte s vaším Ja, získate absolútne presné informácie ako krok za krokom prechádzať cez ľubovoľnú realitu a ako sa dostať späť domov k plnému uvedomeniu si Boha. Keď sa spojíte so svojím vyšším ja, ostatné sa udeje automaticky. Stále budete musieť žiť svoj život, ale všetko čo budete robiť bude mať veľkú moc a múdrosť, ktoré sa prejavia vo vašich činoch, myšlienkach a pocitoch.

Ako presne sa spojiť so svojím vyšším ja, je niečo čo sa snažia pochopiť mnohí ľudia, vrátane mňa. Mnohí z tých, ktorí si nejakým spôsobom zriadili toto spojenie, často nevedia ako k tomu došlo. V tomto kurze sa pokúsim presne vysvetliť ako sa spojiť s vaším vyšším ja. Urobím čo budem môcť.

 

zdroj: https://www.ee.dunres.sk/clanky.php?id=1006

TOPlist