To, čo sa deje v tieto dni

28.10.2012 23:13

Dnes som prechádzala lesom a pocítila som nasledovné pocity.  

  • Každý jeden sme energetickým otiskom. Keď som sa postavila pod strom, zrazu mi prišlo všetko potrebné na tom mieste pod stromom. Prichádzali pocity, mnoho, to nebudem opisovať. Ale, stačilo to na to, že som vedela, čo som potrebovala. Prichádza reč pocitov, na základe toho,... to budeme vedieť. Nie len telepatiu. Je to zvláštna reč pocitov, s ktorou som sa už v mojej dávnej minulosti hrala, preto ju poznám.
  •  A potom som stala na vysokom kopci, dívala sa dole a potom hore na nebo. To, čo som pocítila... zlakla som sa toho, lebo stále obývam hmotu a pocity slobody až do takej miery nepoznám. Nemala som strach, keď som sa dívala dole ani hore, ale prišla mi informácia o rozpade. Rozpadáva sa program ten, ktorý nás doteraz robil neslobodnými. Neviem ako ho nazvať. Lebo na tom kopci som bola hore, dole i v strede zároveň a moje telo bolo slobodné. Akoby ste sa rozpínali v momente. Je to príjemne cítiť veci, čo sa teraz dejú.
  • Dejú sa zaujímavé veci v ohľade ženských a mužských energii. Oni sa zlaďujú. Majú pred sebou nový program, energiu, ktorou cítia nové. Dávno zabudnuté. No ťažko sa mi to dáva do vety, je to všetko náročné. Slova sú mi obmedzenejšie a obmedzenejšie. Tá myšlienka, čo príde s pocítim obsahuje všetko, je to ako databáza zo slohou pracou, ktorú v sekunde pochopím. Ako Neo keď sa učil na nabucadnezarovi programy v mysli...tak niečo veľmi podobné.
  • To, čo sa deje nám všetkým v tuto dobu, má svoj dôvoď. Vieme, že obdobie na nás tlačí. Všetko zle sa teraz prejavuje, aby uvidelo svetlo sveta. Aby sme ho prijali a aby zmizlo. Preto sa to deje. Ak to tak cítite, proste si o najvyššiu pomoc. Ak jej veríte ona sa dostaví. No nečakajte ju o sekundu. Príde, keď disharmónia vo vás sa príjme a vám sa uľaví. Chce to dívať sa na to s chladnou hlavou. Musia sa prejaviť, treba dovoliť im prejaviť sa. Poďakovať im za to, že vás doviedli až sem a za všetko a potom sa vám uľaví. Mnohým sa dejú veci. Dejú sa preto, že je to nutné a že sme si to zvolili.
  • Prečo je posledne dni a ešte aj ďalšie dni tak smutne a zatiahnuto? Je iba tak, ako si dovolíme,  že nám bude. Ale i tak sme v podstate, akoby v takej bubline, ktorá je izolovaná. Je to ako keď sa rodí život a bunky neustále pracujú. Iba sú nám zahalené dvere, ktorými máme prejsť, pokiaľ si to želáme. Je úžasné, ako sa nám to všetko vykresľuje pred nami.
  • Keď sa započúvate do vtáctva, a pocítite ten ich spev, veľa vám to prezradí o tom, kde už sme pokročili. To len človek je brzdený samým sebou, vtáčik žijúci tu a teraz vám ten bod zlomu terajšej doby krajšie vykreslí. Tým chcem povedať, že sme ďalej než si myslíme. Sú fakt veľké uvoľňovania. Treba veľa oddychovať a robiť to, čo cítime, že je správne. Treba si uvedomiť, že programom je už koniec, tak si môžeme dovoliť v nich už nebyť.
  • Sme jedinečný preto, lebo sme túto rôznorodosť chceli prežiť až na spodnú hranicu 3D. Preto ako jedinečne bytosti máme tu možnosť v prítomnosti teraz prijať stav, aký máme, každý z nás. I ten najtemnejší stav. To je jedno. Keď to prijmete, že je to teraz a tu, tak až vtedy sa začnete hýbať vpred. Túto danosť iné bytosti nezažili. Pri takýchto podmienkach. Ak si pamätáte chceli sme oddelenosť od Stvoriteľa. Máme všetko, čo sme chceli. S láskou sme to cele robili i to, ako žijeme. Keď si spomenieme na všetky fakty pochopíme celú pravdu. A keď pochopí človek, že nemôže prehrať v tej sekunde prítomného okamžiku vyhraje a bude slobodným, tak ako po celú jeho večnosť. S pocitom ktorý poznáme.
  • Jediné pravdivé posolstvá sú v našom vnútri. Tie posolstvá, čo sú z vonka, sú iba na našej voľbe ako ich prijmeme.  A neni dobré ani zlé, ak ich prijmeme. No a to v našom vnútri, to je to čo hľadáme. Ak sa to ľuďom podarí, čo sa podarí...netreba žiadnych informačných zdrojov vonkajších, bo vnútri bude všetko. Len z vnútra môžete vnímať vonkajšok. Tých informácií o všetkom je nespočetne množstvo. Inak by taká rozmanitosť nemohla byť. Nám ovšem ide o pochopenie tej vyššej pravdy. Zhovárajte sa zo svojou dušou, nech vás vedie touto cestou, ak chcete.
  •  Náš stav by som prirovnala takto: „Stále sme vo fáze, kedy loď, na ktorej ideme, ide smerom hore skrz tmavé oblaky, miestami sa vyčasí, avšak dostatočnú výšku sme ešte nenabrali. :) A v dostatočnej výške môže byť veľa turbulencii...“
TOPlist